Ιδιότητα ετικέτας

Μπορούμε επίσης να παρέχουμε OEM, ιδιωτικά συμπληρώματα & προϊόντα. Ως κατασκευαστές παράγουμε προϊόντα υψηλής καθαρότητας στη βιομηχανία γυμναστικής και συμπληρωμάτων.